Prosjekt: Klostergata 56

Prosjektdetaljer
Kunde Sit
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 159 MNOK
Status Pågående
Tidsrom 2. kvartal 2023 - 2. kvartal 2025
Kontakt Tom Utvik

Oppføring av 123 studentboliger i Klostergata 56, på Øya sentralt i Trondheim. Totalentreprise med kontraktssum på om lag 160 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektet består av én bygning med en samlet bruksareal på ca. 3 000 m2. I tillegg kommer riving av eksisterende bebyggelse og opparbeidelse av uteområder.

Det gamle bygget på eiendommen i Klostergata 56 har tidligere huset 63 studentboliger. I senere tid er det oppdaget bevegelser i bygget. Årsaken er at det står på en gjenfylt bekkedal et steinkast unna Nidelva. Eksisterende bygg må derfor rives. Det nye bygget blir mer arealeffektivt og vil gi plass til nesten dobbelt så mange studentboliger.

Totalt blir det plass til 125 studenter i det nye Klostergata 56 studentboliger. 81 studenter får plass i et storkollektiv der de deler felles kjøkken og stue i første etasje, mens studentene bor i hybler med egne bad fra andre til sjette etasje. Hver etasje vil også ha et lite fellesareal. I tillegg blir det en egen fløy med hybelleiligheter og parleiligheter.

Etter planen starter byggingen i løpet av andre kvartal 2023, med forventet ferdigstillelse i andre kvartal 2025.

Les nyhet om kontrakten her