Prosjektdetaljer
Kunde Rafoss næringspark v Isiflo
Virksomhet Betonmast Innlandet
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 82 MNOK
Status Pågående
Tidsrom Q2 2023 - Q1 2024
Kontakt Ståle Kværndal

Oppføring av et tilbygg på produksjonsbygg på ca. 4 000 m2, samt et påbygg i form av en ekstra etasje på eksisterende kontorbygg for Raufoss Næringspark v/ Isiflo AS.

Utvidelsesprosjektet ble utarbeidet i godt samspill mellom Betonmast Innlandet og Isiflo. Partene har videreført det gode samarbeidet fra tidligere byggetrinn: Et lagerbygg i 2018-2019 og et kontorbygg  i 2019-2020.

Totalentreprisekontrakten ble signert i februar, med oppstart etter påske 2023. Ferdigstillelse beregnet i første kvartal 2024.

Om Isiflo:

ISIFLO produserer koblinger og ventiler for gass- og drikkevannsforsyning. Bedriften forbereder seg på fremtiden og ser store vekstpotensial for komposittprodukter. For å møte dette behovet ser vi behov for ca 30 nye sprøytestøpemaskiner, bearbeidingsmaskiner og montasjeautomater. Det planlegges for en fabrikk som skal produsere ca 5 mill koblinger og over 100 000 stoppekraner i et fullautomatisert anlegg. ISIFLO AS eies av Aalberts NV, et børsnotert hollandsk selskap. De satser på Raufoss da de ser verdien i modellen med samarbeid og delingskulturen som er i  industriparken.