Prosjekt: Infinitum Bjerkvik

Prosjektdetaljer
Kunde Infinitum
Virksomhet Betonmast Romerike
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 47 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom Q4 2021 - Q3 2022
Kontakt Svein Rennan

Prosjektet omfattet prosjektering og bygging av et nytt produksjonsanlegg for resirkulering av emballasje for drikkevarer på Medbymoen i Bjerkvik, Nordland. I forkant av prosjektet ble det utført en effektiv prosess sammen med Infinitum for å finne en passende tomt for produksjonsanlegget.

Dette prosjektet ble gjennomført som en samspillsentreprise med et budsjett på om lag 47 millioner norske kroner eksklusive merverdiavgift.

Bygget besto av et totalt areal på 1660 m², fordelt på et kontorbygg på 220 m² samt en produksjons- og inntippshall på 1440 m². Bygget har fått energikarakter A.

Betonmast Romerike har tidligere gjennomført flere prosjekter for Infinitum. Fordelen med å bygge flere prosjekter for samme kunde er at vi blir godt kjent med deres spesifikke behov og vet nøyaktig hvilke løsninger som fungerer best. Dette skaper også et sterkt samarbeid og tillit mellom partene.