Prosjekt: Hovin skole

Prosjektdetaljer
Kunde Indre Østfold kommune
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 1 MNOK
Status Under utvikling
Kontakt Lars Prangerød

Rehabilitering og utvidelse av Hovin skole i Spydeberg for Indre Østfold kommune.

Hovin skole er en 2-2,5-parallell barneskole, og skoleanleggets eksisterende bygningsmasse er fra 1950-, 1970- og 1990-tallet. Skolen er i dag preget av plassmangel og vedlikeholdsetterslep. Indre Østfold kommune har et mål om å rehabilitere eksisterende skole, bygge en ny parallell, samt en ny flerbrukshall. Det er et mål at skoleanlegget skal bli et attraktivt nærmiljøanlegg/fritidsanlegg som regelmessig blir brukt også utenom skoletiden.

Prosjektet gjennomføres i to faser, der fase 1 er utvikling, planlegging og prosjektering, og fase 2 omfatter detaljprosjektering og gjennomføring. Byggherre vil ved avslutning av fase 1 ta stilling til gjennomføring av fase 2. Samspillsentreprisen omfatter blant annet utarbeidelse av reguleringsplan og kalkulasjon og fastsettelse av målpris.

Flerbrukshall/gymsal ligger ikke i prosjektet, og det skal derfor kun estimeres en kostnad for flerbrukshall som kan fremlegges for politisk behandling i fase 1. Eventuell bygging er en opsjon i fase 2.

Les mer her