Prosjekt: GV 4 Avantor

Prosjektdetaljer
Kunde Avantor AS
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 21 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. november 2011
Ferdig dato 1. mai 2012
Kontakt Ole-Bjørn Bakke

6000 m2 moderne, rehabiliterte kontorlokaler

Bygget er på ca. 6000 m2 over fire etasjer, der kontraktsarbeidene ble utført i en samspillsentreprise med de tekniske anleggene som sideentreprise. Arbeidene omfattet en total modernisering av de ti år gamle lokalene, der alt innvendig ble revet ut med unntak av noe tekniske anlegg. Et av hovedgrepene i forbindelse med fornyingen var oppgradering av eksisterende atrium, som etter ombyggingen fikk et mer moderne uttrykk. Etter ombyggingen ble bygget klassifisert som et B bygg. Hovedleietakeren er UNIT4 Agresso.

Prosjektet var en samspillsentreprise på ca. 21 MNOK