Prosjekt: GV 4 Avantor

Prosjektdetaljer
KundeAvantor AS
VirksomhetBetonmast Oslo
ProsjekttypeNæring
KontraktsformSamspillentreprise
Kontraktssum21 MNOK
StatusAvsluttet
Startdato1. november 2011
Ferdig dato1. mai 2012
KontaktOle-Bjørn Bakke

6000 m2 moderne, rehabiliterte kontorlokaler

Bygget er på ca. 6000 m2 over fire etasjer, der kontraktsarbeidene ble utført i en samspillsentreprise med de tekniske anleggene som sideentreprise. Arbeidene omfattet en total modernisering av de ti år gamle lokalene, der alt innvendig ble revet ut med unntak av noe tekniske anlegg. Et av hovedgrepene i forbindelse med fornyingen var oppgradering av eksisterende atrium, som etter ombyggingen fikk et mer moderne uttrykk. Etter ombyggingen ble bygget klassifisert som et B bygg. Hovedleietakeren er UNIT4 Agresso.

Prosjektet var en samspillsentreprise på ca. 21 MNOK