Prosjekt: Granåsen arenabygg

Prosjektdetaljer
Kunde Trondheim kommune
Adresse Granåsen Arena, 7026 Trondheim
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Idrett og kultur
Kontraktsform Generalentreprise
Kontraktssum 65 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 26. november 2018
Ferdig dato 8. mai 2020
Kontakt Tom Utvik

Bærekraftig bygging

Prosjektet Arenabygg Granåsen omfatter bygging av nytt arenabygg langrenn, samt utomhusarealer. Nybygget skal oppføres med massivtre i dekker og delvis i bærende vegger. I tillegg til passivhusstandard, har bygget som mål redusere samlet klimagassutslippet fra energibruk i drift og materialbruk med 50 % sammenlignet med et referansebygg i henhold til FutureBuilts regneregler. Byggearbeidene gjennomføres som fossilfri byggeplass, og prosjektet planlegges gjennomført med null skader og null feil.

Betonmast Trøndelag har god erfaring med å bygge i massivtre for Trondheim kommune, etter de vellykkede prosjektene Åsveien skole, Lade skole og Øya barnehage. På Granåsen får medarbeiderne i Betonmast dermed utnyttet sin kompetanse rundt både massivtre, klimagassreduksjon, fossilfri byggeplass og flere konkrete miljøtiltak.

Prosjektet på Granåsen skal også gi nye fasiliteter til Fysioterapitjenesten, Trondheim bydrift og Sør-Trøndelag skikrets. Bygget skal samtidig fungere godt som et arrangementsbygg for lokalmiljøet, med spesielle krav knyttet til sambruk. 

Nybygget er planlagt med et areal på ca 2360 m 2 BTA fordelt på tre etasjer, inkludert halvklimatisert garasje. Uteareal med takoverbygg inngår ikke i BTA.