Prosjektdetaljer
Kunde Sørum kommune
Adresse Trondheimsvegen 364, 2016 Frogner
Virksomhet Betonmast Romerike
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 430 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom 2015 - 2017
Kontakt Svein Rennan

Prosjektet består av tre byggetrinn med utbygging av nye skolebygg, et flerbruksbygg og rehabilitering av eksisterende svømmehall på Frogner i Sørum kommune i tillegg til nye uteområder og en ny energisentral. Prosjektet ble gjennomført i en samspillsentreprise med incitamentsmodell.

Byggetrinn 1 bestod av 3 nye skolebygg som ble knyttet sammen av en kulvert, samt nye uteområder tilknyttet skolen. Neste byggetrinn omfattet et nytt flerbruksbygg med kultursal, bibliotek, øvingsrom for musikk og teater, kantine, skolens administrasjon og klasserom for spesialfag. Eksisterende svømmehall ble totalrenoverert i siste byggetrinn.

På området har Betonmast Romerike også bygget en ny idrettshall for Frogner IL.

Frogner skole og kultursenter er bygget i passivhusstandard. Byggene varmes opp via en egen nærvarmesentral med pelletsfyringsanlegg, som er plassert på tomta i eget bygg. Skolens kapasitet er 1200 elever fordelt på 10 trinn.

Prosjektet ble gjennomført med skole i drift gjennom hele byggefasen. Det har vært tett brukerinvolvering i alle fasene, og svært godt samspill mellom byggherre og entreprenør fra forprosjekt til gjennomføring av alle byggetrinn. Samlet utgjorde prosjektet om lag 20 000 m2 og en total entreprisekostnad på rundt 430 millioner.

Forprosjektet ble utført i samspill i perioden juni-november 2014. Videre ble de tre byggetrinnene gjennomført fra 2015-2017.

Les prosjektartikkel på bygg.no

Klikk her for å se film av Frogner skole og kultursenter

Svømmehall. blankt vann, baner, fliser Skole,, fellesareal, trapp, kantine, lamper, takhøyde