Prosjekt: Forskningsparken

Prosjektdetaljer
KundeForskningsparken Invest ANS
AdresseGaustadalléen, Oslo
VirksomhetBetonmast Oslo
ProsjekttypeNæring
KontraktsformTotalentreprise
Kontraktssum54 MNOK
StatusAvsluttet
KontaktOle-Bjørn Bakke

Det nye hus 5 har en grunnflate på ca 1600 m2 med to kjelleretasjer for parkering. Bygningsmassen over første etasje består av to sammenkoblede fløyer med en glassgård mellom og mot nabobygg. Fløy A har en flate på ca 500 m2 og går opp til sjette etasje pluss inntrukket teknisk rom i syvende etasje. Fløy B har en flate på ca 600 m2 opp til femte etasje, mens 6. etasje er noe mindre grunnet inntrukket fasade. Mot eksisterende hovedinngang til Forskningsparken ble det ført opp et nytt inngangsparti.

Kontrakten var en totalentreprise på ca. 54. MNOK.