Prosjektdetaljer
Kunde Undervisningsbygg
Adresse Sandakerveien 102, 0484 Oslo
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 252 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Ole-Bjørn Bakke

Ny 1-7 barneskole på Lillohøyden i Oslo.

Den nye barneskolen har en kapasitet på 840 elever, og et totalareal på nesten 10 000 m2. Skolen har egne arealer for kunst og håndverk, dans og musikk, samt egen gymsal med garderober. Det er også utarbeidet et flott uteområde elevene. Bygget ble reist etter passivhusstandard over tre etasjer, med en teglfasade med større innslag av glass på bakkenivå. Nybygget ble ferdigstilt til skolestart 2016, og byggestart var våren 2014. Prosjektet føyer seg inn i en lang rekke vellykkede skoleprosjekter i Betonmast.

Prosjektet var en totalentreprise på 252 MNOK.

Les prosjektartikkel på bygg.no