Prosjekt: DBC (Drammen stasjon)

Prosjektdetaljer
Kunde Bane Nor Eiendom
Adresse Drammen sentrum
Virksomhet Betonmast Buskerud-Vestfold
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 253 MNOK
Status Pågående
Startdato 1. august 2018
Ferdig dato 30. juni 2020
Kontakt Eskil Thorkildsen

Prosjektering og bygging av Drammen stasjon (DBC), et 11-etasjers moderne kontorbygg med høy miljøprofil beliggende ved jernbanestasjonen i Drammen sentrum. Kontrakten er en totalentreprise på om lag 253 MNOK eks. mva.

Miljø

Bygget skal tilfredsstille krav til passivhusstandard og oppnå energimerke A i tillegg til gjeldende byggteknisk forskrift. Det skal også BREEAM-sertifiseres og oppnå klassifiseringsnivå «Very Good». Byggeplassen skal dessuten være fossilfri.

Kontorbygget blir på cirka 12 500 m², med Statens vegvesen som den planlagte største leietakeren.

Oppføringen av DBC er ledd i en større utbygging i regi av Bane NOR Eiendom, som også inkluderer et nytt konferansehotell. Målet er utvikle en ny, levende bydel i tilknytning til byens togstasjon.

VDC på DBC

På dette prosjektet brukes arbeidsmetodikken VDC aktivt.