Prosjektdetaljer
Kunde Omsorgsbygg Oslo KF
Adresse Dr. Dedichens vei 26, Oslo
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 43 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. november 2010
Ferdig dato 1. august 2011
Kontakt Ole-Bjørn Bakke

Prosjektet omfattet ombygging av eksisterende bygg til barnehage med 11 avdelinger og plass for 196 barn og 47 ansatte, samt opparbeiding av tilhørende ute- og lekeareal. BTA-arealet er på 2640 m2, og utearealet på 6120 m2. Arbeidene omfattet riving og sanering av fasadepuss og eksisterende innvendige lette konstruksjoner, ny kalkpuss på fasader, utskifting av vinduer og dører, nye tekniske anlegg med varmepumpe og gulvvarme samt oppgradering av alle flater.

Kontrakten var en totalentreprise på ca. 43 MNOK.