Prosjekt: Bryggeparken advokatkontor og hotell i Skien

Prosjektdetaljer
Kunde Osiris Eiendom AS
Adresse Langbrygga 7, 3724 Skien
Virksomhet
Prosjekttype Rehab
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 33 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. januar 2015
Ferdig dato 1. desember 2015
Kontakt

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende hotell med 41 nye hotellrom med fellesarealer, trimrom, atrium, ny heis og tekniske rom. I tillegg omgjøring av eksisterende lokaler til kontorarealer for leietager.

Ombygging av de fire byggene Langbrygga 4, 5A, 5B og 6, der noen av byggene opprinnelig er lagerbygg fra rundt år 1900, mens noe er nyere bygg fra 1988 og 1990-tallet.