Prosjekt: Holmen (Bjørnveien) skole

Prosjektdetaljer
Kunde Undervisningsbygg Oslo KF
Adresse Bjørnveien 109, 0773 Oslo
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Samspillskontrakt
Kontraktssum 318 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Ole-Bjørn Bakke

Bygging av ny 1-7 skole i bydel Vestre Aker i Oslo.

Skolen skal huse 630 elever, samt en spesialavdeling for 24 elever. Samspillskontrakt gjennomføres etter partneringmodell der byggherre, arkitekt, landskapsarkitekt, rådgivende ingeniører, byggentreprenør og tekniske entreprenører er organisert som en partneringallianse. Alliansen forplikter seg overfor byggherre og hverandre til et felles ansvar for innfrielse av mål og krav relatert til blant annet fremdrift, kvalitet og kostnad. Samarbeidet om Holmen skole startet med en intensjonsavtale i 2014. Prosjektet het tidligere Bjørnveien skole.

Holmen skole nominert til Årets Bygg 2018

Prosjektet er en samspillskontrakt med partnering på 318 MNOK.

Les også: Byggeindustriens omtale av bygget her

Ill: Arkitektkontoret GASA