Prosjekt: Bergerbakken skole

Prosjektdetaljer
Kunde Jevnaker kommune
Adresse Musmyrvegen 195, 3520 Jevnaker
Virksomhet Betonmast Asker og Bærum
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Generalentreprise
Kontraktssum 66 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. november 2017
Ferdig dato 1. januar 2019
Kontakt Eskil Thorkildsen

Rehabilitering av eksisterende bygg, samt utvidelse av 1-7-skole for 420 elever. Totalt 5419 kvadratmeter. Store deler av prosjektet ble bygget i massivtre, inkludert en ny gymsal med to dragere i massivtre på over seksten meter. Prosjektet omfatter blant annet store og tidkrevende betongarbeider, deriblant en ni meter høy brannseksjoneringsvegg. Alt av betongarbeider og tømrerarbeid er utført i egen regi, bortsett fra gulvstøp og massiv-tremonteringen.

Bruk av massivtre er positivt både når det gjelder fremdrift og miljø. Det er raskt å montere og gir renere arbeidsmiljø i hele byggeperioden. Noe høyere kost hentes inn ved raskere produksjon.

Prosjektet inkluderte også store utomhusarbeider. Store felt ble planert ut; en haug er fjernet og et søkk er fylt igjen. Totalt ble 26.000 kubikkmeter masse flyttet på.  

Med to byggefaser og god dialog med de involverte, kunne skolen være i full drift under hele byggeperioden.

Les mer om prosjektet på Byggeindustrien.

Foto av gymsal med synlige massivtrevegger