Prosjekt: Aure omsorgsboliger

Prosjektdetaljer
Kunde Aure Kommune
Virksomhet Betonmast Røsand
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 54 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Eskild Røsand

Nye Aure omsorgsboliger består av 3 etasjer med underliggende parkeringskjeller.

Bygningen er lagt inntil skråning slik at alle plan får utgang til bakkeplan. Bygget oppføres i stål og betong, og fasaden er i liggende panel. Totalt BTA er på 3 297 m2. De 24 leilighetene blir universelt utformet. På hvert plan er det lagt fellesrom i tilknytning til trapperom, og i første etasje har fellesrommet tilknytning til hovedinngang og felles uteområde.

Prosjektet var en totaltentreprise på 54 MNOK eks. mva.