Prosjekt: Åsgard gasskompresjon – Vestbase

Prosjektdetaljer
Kunde Vikan Eiendom AS
Adresse Omagata 110C, 6517 Kristiansund
Virksomhet Betonmast Røsand
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 190 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Eskild Røsand

Bygging av testpit for subsea-stasjon.

Bygging av dypvannsbasseng for testing av gasskompresjon på store dyp. Prosjektet kalles neste generasjons subsea-teknologi, og følges med stor interesse ute i verden. Bygget er en kombinasjon av stål, betong og sandwichkonstruksjoner. Det inneholder videre meget store traverskraner som skal håndtere fremtidige sub-stasjoner.

Prosjektet var en totalentreprise på 190 MNOK.