Prosjektdetaljer
Kunde Viken Fylkeskommune
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Rehab
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 60 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom Høst 2021 - sommer 2022
Kontakt Lars Prangerød

Rehabilitering av bygg G, et frittliggende bygg fra 1976 på om lag 4 400 m2 BTA på Ås videregående skole.

Prosjektet omfattet ombygging og renovering av byggets to hovedetasjer, samt en mesaninetasje med teknisk anlegg plassert midt i bygget. Det tekniske anlegget ble byttet ut og flyttet opp i en ny etasje på taket. Resultatet er et åpent og samlende sosialt område med god takhøyde midt i bygget. Fasaden ble skiftet ut med ny kledning og nye vinduer, og bygget ble etterisolert.

Fokus på bærekraft

Prosjektet hadde fokus på bærekraft, og det ble utarbeidet en miljøoppfølgingsplan. Byggeprosjektet ble gjennomført som fossilfri byggeplass så langt det lot seg gjøre. Innvendige dører og trapper ble gjenbrukt, samt at det fokusert på avfallshåndtering.