Prosjektdetaljer
Kunde UDI
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Rehab
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 62 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom 2019 - 2020
Kontakt Lars Prangerød

Rehabilitering og tilpasning av nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde.

Kontrakten er en samspillsentreprise, og kontraktssummen på første del av utførelsen var på om lag 62 millioner kroner ekskl. mva.

Bygget var tidligere butikk- og lagerlokaler, og prosjektet tilpasset bygget til et mer permanent ankomstsenter. I første omgang omfattet prosjektet blant annet tilleggsisolering av tak og vegger, samt utskifting av ventilasjonsanlegg. I neste omgang ble lokalene innvendig tilrettelagt med mer egnede fasiliteter for å drive med helse, informasjon og opplæring.