Det er spesielle tider for oss alle i Betonmast Norge. Myndighetenes drastiske grep for å stanse smitten griper inn i hverdagen til oss alle, og mange er forståelig nok bekymret for konsekvensene av koronapandemien – på kort og lang sikt.

Myndighetene har oppfordret til en felles dugnad. Ordet dugnad har en helt spesiell betydning for det norske folk, og har til og med blitt kåret til Norges nasjonalord av NRK. Nordmenn stiller opp i dugnader.

Betonmast stiller selvsagt også opp. Vår viktigste prioritet er å begrense smitten og ta vare på våre medarbeidere og samarbeidspartnere, slik at vi kan opprettholde normal, forsvarlig drift så lenge som mulig. Sysselsetting og verdiskapning er viktig for oss alle.

Beredskapsgruppa til Betonmast, følger utviklingen nøye. Hver dag får vi statusrapporter fra alle våre selskap. Til nå har vi langt på vei lyktes i å opprettholde normal drift, til tross for en rekke utfordringer som blant annet redusert bemanning og forsinkede leveranser. Rapportene jeg får forteller om dedikerte medarbeidere, som står på det de kan i en vanskelig tid. Rådene fra helsemyndighetene følges nøye. Mange legger ned ekstra innsats for å kompensere for kollegaer som er hjemme. Andre tar på eget initiativ en ekstra runde med vaskebøtta for å holde brakkene så rene som mulig. Det er i det hele tatt en flott dugnadsånd ute på prosjektene, som gjør meg veldig stolt.

Et yndet engelsk ordtak i kriser er «keep calm and carry on». Personlig synes jeg dette er et godt ordtak vi kan ta med oss. Mange opplever usikkerhet nå, men vi vil komme tilbake i en normalisert hverdag på et eller annet tidspunkt. Holder vi hodet kaldt og står sammen om denne nasjonale dugnaden vil dette gå bra. Jeg kan forsikre alle om at vi i Betonmast vil gjør det vi kan for at denne krevende perioden blir så skånsom som mulig – for selskapet så vel som for den enkelte medarbeider.

Jørgen Evensen, konsernsjef

 

 

There seem to be no vacancies right now.