Hotell


I alle våre prosjekter legger vi stor vekt på samarbeid med alle aktører. Vi trives svært godt med samspillsprosjekter, der alle parter er på samme lag og har de samme mål for prosjektet. Vi har alltid kunden i sentrum, og vektlegger forståelse for kundens behov og ønsker. Samtidig skal det være samsvar mellom bestilt og opplevd kvalitet. Ved bygging av hotell, er dette ekstra viktig.

Betonmast har god erfaring med å bygge hoteller. Vi har blant annet bygget Clarion Hotel The Hub, Norges største hotell midt i Oslo sentrum. Nylig overleverte vi også The Well hotell. Les mer om våre hotellprosjekter i oversikten under.

Hotellutbyggere vet ofte hva de skal ha, og har store krav til opplevd kvalitet og egne standard valg av løsninger og materialer. Vi bidrar selvsagt med utvikling av konseptet, blant annet ved valg av tekniske løsninger, ventilasjon og byggematerialer.

Byggetid er ekstra viktig på hotellprosjekter. En hotellutbygger må kunne stole på at hotellets gjester kan ta i bruk fasilitetene fra første dag. Tett dialog og samarbeid med bestilleren er ekstra viktig når det gjelder forutsigbarhet angående leveranser, tilgjengelighet og ferdigstilling. Spesielt i sluttfasen, da møbler, interiør og alle detaljer skal på plass. Mange aktører er i sving før et hotell kan åpne dørene for gjestene, som har hatt bestillinger inne i lang tid. Samtidig skal de bygningsmessige detaljene ferdigstilles. Det vet vi i Betonmast.

Vi vet at et hotell er mer enn et bygg. Det er en opplevelse, der også merkevarebygging inngår som en viktig del av prosjektet.