Besøk i Ngumbulu i november 2018

Betonmast har i flere år støttet arbeidet til Aid in Action i Ngumbulu i Kenya. Representanter fra Betonmast har vært på besøk flere ganger. Det er en stor glede å se at midlene Betonmast har bidratt med, har ført til store endringer for de som bor i området. Vi blir alltid møtt med enorm gjestfrihet av flotte, stolte og takknemlige mennesker.

Kort fortalt:
Det første prosjektet Betonmast var med på, var mikrolån til innkjøp av vanntanker til å samle inn regnvann i regntida.

På skolen Edustep Kyua Academy har Betonmast støttet med blant annet bygging av to hus, brønnboring, skolebusser og datautstyr.

Prosjektene i Ngumbulu har gitt store ringvirkninger, og det er gledelig å se de mange prosjektene innbyggerne selv nå setter i gang.

Her er bilder og historier fra besøket i november 2018:

På skolen Edustep Kyua Academy ble vi tatt godt imot av lærere og noen av de yngste elevene. Edustep har 290 elever i alderen 3 til 15 år, og er kjent for å være en god skole med høyt nivå, næringsrik mat og gode forhold.

Disse elevene er ferdige med førskolen, og klare for skolestart på nyåret 2019. Sjarmtrollene sang for besøket fra Norge. Etterpå var det kjempegøy med såpebobler og å prøve fotoapparatene gjestene hadde med.

 

Halvparten av elevene på Edustep bor på internat inne på skoleområdet i ca tre måneder av gangen, borte fra sine foreldre. Her ser vi bilder fra jentenes sovesal.

 

På Gombolo Delevopment Centre fikk vi informasjon om alle prosjektene som er satt i gang av Aid in Action de siste årene.

 

Ringvirkningene er store – og innbyggerne ser mange muligheter til å utnytte de ressursene de har.

 

Kivanwe var den første til å kjøpe vanntank. Gården hennes er frodig og velholdt, mye takket være vannet fra vanntanken. Nå har hun nedbetalt mikrolånet, og fortsetter det gode arbeidet med å dyrke papayaer, mangoer og andre nyttevekster. I tillegg til de åpenbare helsefordelene ved rent vann til drikke og husholdning, har vanntankene ført til dyrking av papayaer, mangoer, grønnsaker og andre nyttevekster. Tiden og ressursene som tidligere gikk til å hente vann i den tørre elven, kan nå brukes til blant annet skolegang for barna.

Henry Makindu (med caps) har nettopp fått vanntank, og er i full gang med planting av blant annet papayaplanter.

 

Diana har skrevet et brev på vegne av faren Henry Makindu:: «Tusen, tusen takk, for den støtten dere har gitt til vanntanker, som har hjulpet oss så mye. Long live our supportive company from Norway – Betonmast.»

Philip Munda er god på å dyrke mango- og papayaplanter på den veldrevne gården sin. Han deler villig av sine kunnskaper, og underviser andre i hvordan de skal få størst mulig avling.

 

Under Betonmasts besøk i Gombolo ble det avholdt en seremoni der de første vanntankeierne fikk utdelt et diplom som viser at de har betalt sine lån. Vi er imponert over hva de har fått til!

 

Elven i området er uttørret, men det finnes kilder som gir rent vann.

 

Rent vann er en livsviktig ressurs, som dessverre ikke er like lett tilgjengelig for alle. Derfor er løsninger som for eksempel innsamling av vann i regnsesongen så viktig.

På Edustep har Betonmast bidratt med blant annet bygging av to hus. Her er vi ved huset der Jørgen Evensen la ned grunnsteinen til jula 2016.

 

På denne plantasjen dyrkes frukt og grønnsaker som skal komme elevene på Edustep til gode. Området er kjøpt opp og drives av organisasjonen Purpose for life, som er den kenyanske søsterselskapet til Aid in Action. Her er lederen – Samuel Makasi.

 

Kvinnene i Gombolo lager flotte kurver og vesker av sisalplanten. Det ble handlet en hel del under besøket. 🙂 Lyst på noe fint? Sjekk ut Morembo.

 

Hele gjengen samlet på plantasjen. Her ved elven Athe var det frodig og grønt.

Mange inntrykk

Gruppen som var i Ngumbulu i november 2018, sitter igjen med mange inntrykk. Vi har blant annet gjort oss noen tanker om vann som en livsviktig ressurs i hverdagen, som ikke alle har tilgang til. Samtidig er vi stolte av at Betonmast utgjør en forskjell for et samfunn med mange ressurser.

Takk for oss!