Det var på næringslivsdagen i Flammen kulturhus i går at utviklingsdirektør Kathrine Nyhus i Betonmast Eiendom fortalte at hun og selskapet er klare til å sette i gang storstilt utbygging av Nittedal sentrum.

– Vår ambisjon er å tilføre Nittedal kvaliteter gjennom et sentrum på Rotnes med et aktivt bygulv, handel, service og tjenester, boliger og mange gode byrom og levende sentrumsgater, sier Kathrine Nyhus.

Hun ga en fulltallig sal med over 100 deltagere fra nesten 70 ulike bedrifter innblikk i Betonmast Eiendoms planer under gårsdagens debatt om sentrumsutviklingen.

Leder Monica Torp Olufsen i Nittedal Næringsforening var fornøyd med oppmøte på årets arrangement.

 

– Vi ønsker å skape et sentrum med mer innhold. Et sentrum med bredt tjenestetilbud og ikke minst arbeidsplasser som kommer lokalsamfunnet til gode. Et sted for barn og unge å vokse opp, og et sted for voksne å bli eldre. En bærekraftig urban utvikling med stor grad av mangfold.

Les også: Kathrine med klar beskjed: – Vi er spente, men først og fremst klare

God tro på at vi får til dette sammen

Næringslivets dag i regi av Nittedal Næringsforening hadde et svært godt og variert program med en rekke innslag i storsalen. Mange av disse gjaldt Nittedal kommune og deres samhandling mot næringslivet.

 

Foto: Nittedal Næringsforening/Thomas Eckhoff

 

– Betonmast er et stort konsern, med lokalt fokus. Vi er opptatt av vår rolle som samfunnsbygger og inviterer ikke bare næringslivet, politikere og kommunen, men også innbyggerne til å være med på denne utviklingen. Vi ønsker å bidra til et trivelig lokalmiljø som igjen skaper et godt bo og arbeidsmarked for alle i Nittedal, sier Kathrine.

Hun viste til at Betonmast med sine totale 9 entreprenørselskaper benytter seg av lokale innkjøp og lokale underentreprenører i så stor grad det lar seg gjøre som også underbygger samme sak, og som også bidrar til mer miljøvennlige valg.

Tommel opp, go for it og sett i gang!

Utbyggingen av Mokollen, altså Betonmast Eiendoms utvikling av et sentrum med offentlige tjenester, næringslokaler og boliger, var i fokus under det én times lange panelet.

Panelet besto av: Monica Torp Olufsen (t.v), Per Runar Furuseth, Tore Berg, Inge Solli, Marius Egeberg, Helge Fossum, Iren Beisvåg, Kristoffer Øksne, Kathrine Nyhus og Jan Fossen. Foto: Nittedal Næringsforening /Thomas Eckhoff

 

–  Jeg mener at når vi har en stor profesjonell utbygger som Betonmast med ressurser og kompetanse burde de få sette i gang og arbeide med fagfolkene i administrasjonen – med minst mulig innblanding fra oss politikere. Tommel opp, go for it og sett i gang, oppfordret Frps Helge Fossum.

Det var et stort engasjement blant politikerne. Foto: Nittedal Næringsforening /Thomas Eckhoff.

 

-Vi har ingen problemer med at det er en privat aktør som lager denne områdeplanen, følger Iren Beisvåg (Ap) opp.

Samtlige politiske partier var positive til Betonmast Eiendoms planer. Men i påvente av ny arealdel i kommuneplanen for 2022 til 2035 er det lite selskapet får gjort.

Opptatt av godt samspill

Kathrine mener det ligger store muligheter for lokalt næringsliv i et nytt og spennende sentrum i Nittedal.

– Det handler om å gripe muligheten. Da må vi samarbeide. Her kan det være store muligheter til å spille hverandre gode og utnytte hverandres ressurser og kompetanse. Og se om vi kan få til positive synergier med samarbeid til gjensidig nytte for de store prosjektene som kommer. Dette vil i så fall være en stor mulighet for alle her lokalt.

Kathrine Nyhus og Charlotte Helland ( Dark Arkitekter) på Betonmast sin stand. Foto: Neda Beyzavi.

 

– Det handler om å snakke sammen, utvikle hverandre, snakke hverandre opp og se muligheter. Det er veien til suksess. Men da må vi heie på hverandre, sier hun.

– Dette har vært en fin og positiv dag. Bare det at samtlige politikere sto i et panel her og kollektivt uttalte et ja til å gå i gang med områdeplan, var utrolig gøy. Vi gleder oss til å igangsette så snart alt det formelle er på plass, avslutter Kathrine.