Nyheter Betonmast

SporX er nominert til Årets trebyggeri 2021!

18. mai 2022

Betonmasts flotte prosjekt SporX har fått mye velfortjent skryt og omtale. Nå er det kjent at prosjektet er blant de nominerte til Årets Trebyggeri 2021!

Sammen med byggherre Vestaksen Eiendom As, Degree of Freedom og DARK Arkitekter har vi samarbeidet om en felles visjon; å utvikle Nordens mest bærekraftige bygg.

Vi gratulerer med nominasjonen og krysser fingrene for at SporX går helt til topps! Vinneren kunngjøres på Byggegallaen under Byggedagene 22. juni!

Les mer om de nominerte til Årets Trebyggeri her. 

Juryen skriver blant annet dette om prosjektet:

«Spor X er et 10 etasjes kontorbygg av massivtre i Drammen med høyt ambisjonsnivå for bærekraft og innovasjon innen trebyggeri. Bygget har et konstruktivt bæresystem utelukkende utført i treverk fra bakkeplan og opp med en søyle- og bjelkekonstruksjon i limtre med gjennomgående søyler og doble dragere, og med avstivende massivtreskiver i fasade, dekker og trappe- og heiskjerner. Flere bygningsmessige detaljer, slik som trapper og tekniske innkassinger, er også utført i massivtre. Det er også utført branntesting av isolerte massivtreløsninger hos RISE for å dokumentere brannveggløsninger i bygget.

Byggets arkitektoniske visjon har vært å synliggjøre mest mulig eksponert treverk interiørmessig, og at trevirke med sitt konstruktive system skal spille hovedrollen i arkitekturen. Det er derfor ikke benyttet nedsenkede himlinger. I stedet ligger tekniske installasjoner åpent, og føres gjennom utsparinger i trekonstruksjonen. Dette gjør at undersiden på massivtredekkene kan eksponeres, samtidig som det gir kontorplassene en høyere opplevd romhøyde. Det er direktemonterte treullitt-plater under massivtredekkene som ivaretar god romakustikk. Kombinasjonen av det eksponerte treverket og de tekniske føringene gir en spennende romlig kontrast mellom det tekniske og det naturlige.»

Fakta om SporX:

 • Sted: Drammen
 • Prosjekttype: Næringslokaler, og kontorer
 • BRA: 6.800 kvadratmeter
 • Byggherre: Vestaksen Eiendom
 • Totalentreprenør: Betonmast Buskerud-Vestfold
 • Kontraktsum eksklusive avgifter: 203 millioner kroner
 • Mål for miljøklassifisering: BREEAM-NOR Outstanding/ Energiklasse A
 • Arkitekt: DARK Arkitekter
 • IARK: Zinc
 • LARK: Siv. Ing. Stener Sørensen
 • Rådgivere: RIV: Bright l RIB: Degree of Freedom l ITB: EVR Norge l RIVA: Multiconsult l RIBR: Rambøll l Rådgiver BREEAM: Sweco Norge l RIM: Terraplan l RIE: Heiberg &Tveter

Se artikkel om SporX på bygg.no her

Foto: DARK Arkitekter