Nyheter Betonmast Røsand

Bygger Campus Kristiansund for Devoldholmen Utvikling

22. april 2022

Etter lengre tids samhandling, konseptutvikling og forhandlinger ble det torsdag klart at totalentreprisekontrakten for byggingen av Campus Kristiansund tildeles Betonmast Røsand. Verdien på totalentreprisen som nå er signert er på ca 582 millioner kroner, ekskl. mva.

Devoldholmen Utvikling AS er heleid av Bane NOR Eiendom og Relog.

Felles arena for høyere utdanning, forskning og innovasjon

Campus Kristiansund skal bli en felles arena for høyere utdanning, forskning og innovasjon på Nordmøre. Aktører i Campus er undervisningsinstitusjoner som Høgskolen i Molde, Møre og Romsdal Fylkeskommune samt lokalt og regionalt næringsliv. Campus Kristiansund blir et fremtidsrettet miljøbygg med blant annet massivtre som hovedbærekonstruksjon. Prosjektet skal sertifiseres BREEAM-NOR Excellent.

– Campus Kristiansund er kanskje det viktigste prosjektet i regionen på lang tid. Prosjektet inkluderer kompetansemiljøer som høyskole, fagskole, forskning med mer, og vil således være svært viktig for Kristiansund som et sterkt regionsenter i nordre del av Møre og Romsdal. Dette er vi stolte av å ta del i, og nå ser vi frem til å komme igang med prosjektet, sier Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand.

– Jeg er stolt av våre medarbeidere, som nok en gang har vist at Betonmast er svært konkurransedyktige i markedet. Vår kompetanse innen bærekraft og innovasjon gjør meg trygg på at dette prosjektet passer oss godt, sier Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

Kontrakten som nå er signert gjelder for byggetrinn 1 av i alt 3 byggetrinn, og omfatter vel 20.000 m2 BTA, hvorav 6 etasjer over bakken samt parkeringskjeller under havnivå på vel 3.000 m2.


Foran fra venstre: Kristin Haug Lund (Bane Nor Eiendom AS), Eskild Røsand (Betonmast Røsand AS) Bak fra venstre: Vegard Storvik (XPRO AS), Jon Bjørnbet (Relog AS), Petter Paus (Pir II Arkitekter AS), Håvard Slatlem (Betonmast Røsand AS) og Rune Skjulsvik (XPRO AS). Foto: XPRO AS

– Dette er en viktig milepel for den videre utviklingen av Campus Kristiansund, og vi er svært fornøyde med at vi nå etter lengre tids forhandling har blitt enige med Betonmast Røsand AS om totalentrepriseavtalen. Vi går nå inn i en ny fase, og vi ser virkelig frem til å komme i gang med byggingen av dette viktige prosjektet i hjertet av Kristiansund. At entreprisekontrakten tilfaller en regional aktør som Betonmast Røsand ser vi også på som ekstra hyggelig, siden det vil sysselsette mange lokale leverandører her på Nordmøre. Nå ser vi frem til et godt og spennende samarbeid i byggefasen, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling AS.

– Med bakgrunn i utfordringene med pandemi og som følge av den pågående krigen i Ukraina, skal vi ikke legge skjul på at forhandlingene om totalentreprisekontrakten har pågått over noen måneder, og har til tider vært noe utfordrende. Men vi oppfatter at begge parter konstruktivt har tilnærmet seg det løpende risikobildet, og det er også bakgrunnen for at vi nå endelig kan tiltre totalentreprisekontrakten, sier prosjektleder Vegard Storvik i XPRO AS.

Rivearbeidene av den eksisterende bygningsmassen på Devoldholmen er nå nærmest ferdigstilt. Prosjektet vil i kommende periode jobbe videre med opparbeidelse av ny midlertidig bussterminal, samt omlegging av parkeringsanlegg til Kristiansund og Nordmøre Havn mv.

Ved tiltredelse av totalentreprisekontrakten starter nå detaljprosjekteringen av nybygget for fullt. I dette arbeidet vil utbygger og totalentreprenøren sammen utvikle løsningene for det endelige bygget, og ha stort fokus på konsepter og valg som skal gavne ansatte, studenter og besøkende de kommende tiårene.

Byggestart er estimert til andre kvartal 2022, med ferdigstillelse i tredje kvartal 2024.