Betonmast Buskerud-Vestfold har inngått kontrakt med Redningsselskapet og Horten Industripark for bygging av «RS Noatun 2» på Langgrunn i Horten. Kontrakten gjelder bygging av et overnattingsbygg, et kontorbygg og en multihall. Foreløpig har byggherren avropt byggingen av overnattingsbygget. Verdien på denne delen av kontrakten er 35 millioner kroner, ekskl. mva. En samspillsentreprise på alle tre byggene vil kunne ha en samlet verdi på 165 millioner kroner, ekskl. mva.

Viderefører godt samarbeid

RS Noatun 2 er en videreføring av samarbeidet mellom Redningsselskapet og Betonmast fra 2017, da Betonmast bygget et kurs- og konferansesenter på samme lokasjon. RS Noatun ble bygget i massivtre, ble nominert til Årets Bygg i 2017, og høytidelig åpnet av HM Kong Harald i januar 2018.

Kontor- og overnattingsbygget skal oppføres i massivtre, og multihallen vil inneholde treningsbasseng og idrettshall. Forventet tidspunkt for avrop av multihallen og kontorbygget er henholdsvis første og tredje kvartal i 2022.

– Det var gledelig at Redningsselskapet kom til oss med et ønske om å fortsette det gode samarbeidet fra 2017. Området rundt RS Noatun med de tre byggene er utviklet i tett samspill, og fokuset på bruk av massivtre og energivennlige løsninger har vært viktig i utviklingsfasen, sier daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold, Kristian Gjestemoen.

– Betonmast Buskerud-Vestfolds hovedstrategi er å utvikle spennende samspillsprosjekter med profesjonelle flergangsbyggherrer, som Redningsselskapet og Horten Industripark er gode eksempler på. Gjennom det siste året har vi jobbet godt i markedet og har flere spennende samspillsprosjekter på gang. Disse er nå i utviklingsfase, og vi ser frem til å annonsere flere byggeprosjekter i løpet av 2022, avslutter Gjestemoen.

Fornøyd byggherre

– Noatun er allerede en stor suksess for Redningsselskapet. Det har gitt oss et sted å drive effektiv opplæring av alle våre faste og frivillige mannskaper. Vi kaller senteret vårt hjerte, og vårt hjem. Denne utbyggingen viderefører strategien vår. I 2024 blir RS Noatun og Horten hovedsete og -kontor for Redningsselskapet, sier fungerende generalsekretær i Redningsselskapet, Martin Fuhr Bolstad.

Prosjektet har oppstart i løpet av første kvartal 2022, med forventet ferdigstillelse i første kvartal 2024.