Nyheter Betonmast Asker og Bærum

Starter rehabilitering og utbygging av Hovseter skole for Oslobygg KF

24. januar 2022

Betonmast Asker og Bærum har inngått kontrakt med Oslo kommune ved Oslobygg KF for totalrehabilitering og utbygging av Hovseter skole. De forberedende arbeidene startet opp denne måneden, og prosjektet vil være ferdigstilt i 2024.

Hovseter skole skal utvides fra en 6-parallell til 8-parallell ungdomsskole, med plass til 720 elever. Uteområdet skal oppgraderes til en stor og flott skolepark, som blir tilrettelagt for allmenn bruk. I tillegg vil skolen huse ungdomsklubb og et nytt bibliotek med bokkafé. Kontrakten inkluderer også oppgradering av Hovseter torg og deler av Hovseterveien.

Eksisterende Hovseter skole skal totalrehabiliteres og knyttes til et nytt skolebygg via gangbro. Uteområdet skal også oppgraderes. Dette er en foreløpig arbeidsskisse av prosjektet. Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA / LINK Arkitektur / Oslobygg KF
Eksisterende Hovseter skole skal totalrehabiliteres og knyttes til et nytt skolebygg via gangbro. Uteområdet skal også oppgraderes. Dette er en foreløpig arbeidsskisse av prosjektet. Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme. Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA / LINK Arkitektur / Oslobygg KF

– Vi er glade for å kunne igangsette dette prosjektet, som blir et viktig områdeløft for både skolelever, ansatte og beboere på Hovseter, sier Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg KF.

Miljøfokus

Ambisiøse miljø- og energikrav har vært en sentral del av konkurransen. Et av kravene er fossilfri byggeplass, som innebærer at alle maskiner skal være elektriske eller gå på fossilfritt drivstoff. Prosjektet skal også oppnå energimerke A, passivhusstandard og 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med referanseprosjekter. 

Samarbeidsorienterte og dyktige parter

– Vi er svært glade for å ha signert denne kontrakten med Oslobygg KF. Prosjektteamet har kommet godt i gang, og arbeidene preges av samarbeidsorienterte og dyktige parter. Vi gleder oss til å sammen finne gode og bærekraftige løsninger og skape et godt læringsmiljø og gode områder for nærmiljøet på Hovseter, uttaler Eskil Thorkildsen, daglig leder i Betonmast Asker og Bærum.

– Vi ser frem til å komme i gang med byggingen, og er svært fornøyde med å ha med oss Betonmast på laget, sier Grimsby.


God stemning ved signeringen: Foran, fra venstre: Eskil Thorkildsen (daglig leder i Betonmast Asker og Bærum) og Eli Grimsby (administrerende direktør i Oslobygg KF). Bak, fra venstre: Andreas Halsebakke (prosjektleder i divisjon Utbygging i Oslobygg KF), Audun Weltzien (prosjektleder) og Øyvind Øveraas (prosjektsjef) i Betonmast Asker og Bærum og Magnus Wien Klæboe (seksjonsleder i divisjon Utbygging i Oslobygg KF). Foto: Oslobygg KF

Fakta om prosjekt Hovseter skole:

  • Byggherre: Oslo kommune ved Oslobygg KF
  • Entreprenør: Betonmast Asker og Bærum
  • Arkitekt: Arkitektkontoret GASA
  • Byggeperiode: 2022 – 2024
  • Totalrehabilitering av eksisterende skolebygg (cirka 6.700 kvadratmeter BTA), som knyttes til nybygg via gangbro
  • Nybygg i Hovseterveien 72 (cirka 3.050 kvadratmeter BTA) med spesialutstyrte rom, bibliotek, ungdomsklubb og bokkafé
  • Oppgradering av Hovseter torg og Hovseterveien
  • Ny stor skolepark

Les mer om prosjektet Hovseter skole på våre prosjektsider


Foran fra venstre: Eli Grimsby (administrerende direktør), Tore Moger (direktør for divisjon Utbygging), Magnus Wien Klæboe (seksjonsleder i divisjon Utbygging) i Oslobygg KF. Bak, fra venstre: Audun Weltzien (prosjektleder), Øyvind Øveraas (prosjektsjef), Eskil Thorkildsen (daglig leder) i Betonmast Asker og Bærum og Andreas Halsebakke (prosjektleder i divisjon Utbygging i Oslobygg KF). Foto: Oslobygg KF


Foreløpig arbeidsskisse av prosjektet, endringer kan forekomme. Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA / LINK Arkitektur / Oslobygg KF


Foreløpig arbeidsskisse av prosjektet, endringer kan forekomme. Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA / LINK Arkitektur / Oslobygg KF


Foreløpig arbeidsskisse av prosjektet, endringer kan forekomme. Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA / LINK Arkitektur / Oslobygg KF