Etter en lengre utvikling- og prøveperiode, er nå en ny, banebrytende nyvinning innen hørselvern straks klar for markedet. Sammen med det norske selskapet Minuendo, har Betonmast vært med på å utvikle og teste løsningen, som kombinerer brukervennlig hørselvern med ny teknologi. Dette kan revolusjonere bransjens utfordringer med hørselsskader.

Sammen med selskapet Minuendo er Betonmast med på å utvikle og teste en banebrytende nyvinning, som kombinerer brukervennlig hørselvern med ny teknologi. Den innovative løsningen kan revolusjonere bransjens utfordringer med støyskader.

– Betonmast har lenge tatt hørselsskader på alvor. I 2019 gjennomførte vi en støykampanje, der vi fokuserte på hvordan den enkelte skulle beskytte seg mot egen eller andres støyende arbeider på byggeplassen.

– Støynivået på en byggeplass overstiger ofte nivåene for når støy fører til varig hørselsskade. Hverdagslige arbeidsoppgaver som for eksempel bruk av spikerpistol, gipsskrumaskin, slag- og borhammer og sager, gir betydelig høyere verdier enn 85 dB, som er grensen for hva hørselen tåler uten å risikere skade, sier Bjarne Brendstuen, direktør for HMS og kvalitet i Betonmast.

Utnytter ny teknologi

– Da vi kom i kontakt med Minuendo, innså vi fort at deres kombinasjon av ørepropper og teknologi kunne være løsningen. Betonmasts medarbeidere har bidratt til å teste prototyper og kommet med tilbakemeldinger om hvordan løsningen fungerer i praksis, sier Brendstuen.

Mann, verneutstyr, byggeplass

– Tilbakemeldingene fra våre testbrukere ute i produksjonen er positive, sier Bjarne Brendstuen i Betonmast. Vi gleder oss til produktet nå kommer på markedet, slik at vi virkelig kan få sett fordelene ved bruk av det nye hørselsvernet.

Norskutviklet løsning

Det norske selskapet Minuendo står bak nyvinningen. Løsningen består av komfortable ørepropper, som kobles mot ny teknologi og automatiske støymålinger og varsler:

De spesialdesignede øreproppene beskytter brukeren kontinuerlig ved å dempe skadelig støy uten å ta bort all lyd, og er tenkt brukt på byggeplassen hele dagen. Innebygde støysensorer måler støynivået og varsler brukeren om behov for ekstra, tradisjonelt hørselvern. Brukeren varsles gjennom lydsignal og vibrasjoner i en spesialdesignet bøyle rundt nakken.

I tillegg kan data tas ut i etterkant, og gi verdifull informasjon om støynivåer og om hørselvern brukes hensiktsmessig. Dermed kan både den enkelte bruker og ledelsen sette inn tiltak for å hindre hørselsskader.

– Mye av utfordringen med dagens hørselvern er at de demper for mye. Det gjør blant annet kommunikasjon med andre utfordrende, samt at lyder om farer, anleggstransport med mer blir borte. Tradisjonelt hørselvern er i tillegg stort og tungt, og blir klamt ved langvarig bruk. Resultatet er at hørselsvernet tas av, sier Stian Aldrin, daglig leder i Minuendo.

Foto av mann inne i brakke som peker på en pc-skjerm med diagram

– Hørselvern som ikke brukes, beskytter ikke. Vi ville lage et brukervennlig produkt som beskytter, uten at brukeren trenger å forholde seg til det i hverdagen. Daglig leder i Minuendo, Stian Aldrin, med støymålinger som viser støy en fagarbeider i Betonmast har vært utsatt for – og hvor godt øreproppene beskytter mot hørselsskader.

– Hørselvern som ikke brukes, beskytter ikke. Skadelig støy forårsakes ofte av andre rundt deg og kommer plutselig, dermed er potensialet for hørselskader stort. Vi ville lage et brukervennlig produkt som beskytter, uten at brukeren trenger å forholde seg til det i hverdagen, utdyper Aldrin.

– Nøkkelen er kombinasjonen lav demping og varsling. Med ørepropper i ulike former finner alle ørepropper som beskytter godt og er behagelige å bruke. Med hjelm, briller og hakestropp gir også ørepropper mindre styr og vekt enn tradisjonelt hørselvern.

Dette har vi tro på

– Tilbakemeldingene fra våre testbrukere ute i produksjonen er positive, sier Brendstuen. Vi gleder oss til produktet nå kommer på markedet, slik at vi virkelig kan få sett fordelene ved bruk av det nye hørselsvernet. Dette har vi tro på, og vi håper og tror at bransjen også vil sette pris på et velfungerende produkt som løser en av våre utfordringer innenfor HMS-arbeidet, avslutter Brendstuen.

Testbrukerne på prosjekt Landås er fornøyd

En kvinnelig, en mannlig fagarbeider i synlighetstøy på byggeplass med ørepropper
Tester ut innovativt hørselvern: Lars Erik Larsen, tømrer og verneombud (til venstre), og Svea König, tømrerlærling i Betonmast

 

– Øreproppene fungerer veldig bra, også i samtale med andre. Jeg har de i hele dagen – og merker ikke at jeg har de på, sier Lars Erik Larsen, tømrer og verneombud. Beskyttelsen er langt bedre enn om jeg selv skulle lagt merke til støy og tatt vanlig hørselvern av og på. Dette burde flere prøve når det ferdige produktet nå kommer på markedet, uttaler Larsen.

– Det beste er at det er praktisk samtidig som det beskytter hørselen hele tida. Det er behagelig å gå med, og jeg tenker egentlig ikke på at jeg har det på, sier tømrerlærling Svea König.

Kvinne, verneutstyr, byggeplass, øreplugger
Øreproppene og bøylen med sensorer har et moderne design. – Det beste er at det er praktisk samtidig som det beskytter hørselen hele tida, sier tømrerlærling Svea König.

 

Tømrerbas Terje Andersen har vært med på å teste produktet helt fra starten i 2019.

– Den modellen Minuendo har levert nå er veldig god. Den demper ganske mye, men lite nok til at man kan ha de i hele tida. Dempingen er imponerende. På en bruker målte de innebygde sensorene svært skadelig støy over 100 dB åtte ganger i løpet av en dag. Med øreproppene fra Minuendo i øret, ble støyen i øret målt så lavt som 80 dB, godt under grensen for når hørselen kan skades.

– Med Minuendos ørepropper kombinert med sensorer og varsel er vi på rett vei. Dette har jeg skikkelig trua på, avslutter Terje.

To menn i verneutstyr på byggeplass

Terje Andersen (t.v.) har vært med på å teste og komme med innspill om forbedringer av det nyvinnende hørselvernet siden 2019. Lars Erik Larsen har en hørselskade, og vil gjøre det han kan for å unngå forverring. – Dette har vi skikkelig tru på, uttaler de to.

Fakta om hørselskader og støy i bygg- og anleggsbransjen

  • Øret er det av våre organer som er mest utsatt for uhelbredelig skade. Hørselskader utvikler seg gjerne langsomt slik at du dessverre først legger merke til skaden når den allerede er uopprettelig. I tillegg til å skade hørselen kan støy føre til økt stress, ubehag, smerte og økt risiko for hjerte- karsykdommer.
  • Støyende maskiner og utstyr i vår bransje har ofte støynivå på 85 dB eller mer.
  • Bygg- og anleggsindustrien er blant bransjene som melder flest støyskader til Arbeidstilsynet.

Minuendo vinner priser for deres ørepropper til musikkbransjen. Les mer på LinkedIn