Nyheter Betonmast Romerike

Rehabiliterer logistikk-/kontorbygg på Karihaugen

6. november 2020

Betonmast Romerike har signert avtale med Per Krohgs vei 1 KS (Oslo Pensjonsforsikring) om rehabilitering av Per Krohgs vei 1 på Karihaugen i Oslo. Avtalen, som er en totalentreprise i samspill, har en verdi på cirka MNOK 143 ekskl. mva.

Per Krohgs vei 1 består av et kontorbygg og et lagerbygg som er koblet sammen, og som nå skal gjennomgå en total rehabilitering for den nye brukeren, BMI. Eiendommen skal etter rehabilitering bli på ca. 14.000 m2. Kontor-delen vil utgjøre om lag 3.300 m2, og de resterende kvadratene lagerbygg, inkludert et 23 meter høyt automatlager.

Bygningsmassen er oppført i flere byggetrinn fra 80-tallet og senere, og mesteparten av bygningsvolumene skal beholdes. De fleste tekniske anlegg skal skiftes ut. Alle overflater skal i hovedsak fornyes, og bygget skal etterisoleres og fremstå som nytt.

Bygget skal BREEAM-sertifiseres Bespoke, og Oslo-modellen skal ivaretas.

– Vi er svært fornøyde med å inngå denne samspillskontrakten med en betydelig og samfunnsbevisst kunde. Vi har siden i vår jobbet tett sammen med kunden og har fått en god start på prosjektet. Dette samarbeidet ser vi frem til å fortsette, sier Svein Rennan, daglig leder i Betonmast Romerike.

Prosjektet har startet opp og skal overleveres 31.10.2021.