Nyheter Betonmast>Samfunnsansvar

Betonmast innfører hanske- og brillepåbud på alle prosjekter

19. oktober 2020

Tre av fire arbeidsskader i Betonmast gjelder kutt- og klemskader og øyeskader. Mange skader kunne vært unngått ved bruk av hansker og vernebriller. Nå innfører Betonmast hanske- og brillepåbud.

Betonmasts overordnede mål er at alle skal komme TRYGT HJEM. For at vi skal nå vår målsetning om null skader og ulykker på våre byggeplasser, innfører Betonmast derfor hanske- og brillepåbud på alle våre prosjekter fra og med mandag 19. oktober.

– Vi ser en økning i antall arbeidsskader som er knyttet til kutt- og klemskader og øyeskader. Granskninger etter hendelser, og samtaler med både skadede, leger og andre, har vist at riktig bruk av verneutstyr vil redusere skadene. Da er det vår plikt å gjøre det vi kan for å beskytte våre medarbeidere, og sørge for at de kommer uskadd hjem etter endt arbeidsdag, sier Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

– Skadene oppstår under helt vanlige arbeidsoperasjoner, forklarer Bjarne, Brendstuen, direktør for kvalitet og HMS i Betonmast. – Man kutter seg med kniv, skader seg på sager, kutter seg på armering, eller kommer borti skarpe kanter på for eksempel ventilasjonskanaler. Riktige vernehansker vil i de aller fleste tilfeller forhindre eller redusere skaden. På samme måte vil riktig bruk av vernebriller redusere risikoen for øyeskader.

Øynene gir oss 80 prosent av sanseinntrykkene, og er et verktøy vi ikke har råd til å miste. Bjarne Brendstuen, direktør for kvalitet og HMS i Betonmast

– Vi innfører påbudet fordi vi ønsker å ta vare på alle de som jobber på våre prosjekter. Her må alle gjøre en innsats og ta ansvar for seg selv, kollegaer og samarbeidspartnere. Det vi gjør nå, er å legge til rette for at alle kan ta ansvar for sin egen sikkerhet, sier Evensen og Brendstuen, og runder av:

– Det handler om å ta vare på folka våre og sørge for at alle kommer seg TRYGT HJEM.

Påbudet gjelder også alle samarbeidspartnere og underleverandører. Les mer om dette på leverandørsidene her på betonmast.no.

Foto øverst: På med hansker og briller! Her er tømrer Kristian Vineshaugen og betongfagarbeiderne Martin Hagaløkken og Hans Yoan Krydsby på Betonmast Boligbyggs prosjekt Snølia sammen med Bjarne Brendstuen, direktør for kvalitet og HMS i Betonmast.

Foto av fagarbeider med hammer, hjelm, hansker og vernebriller
Tømrer Kristian Vineshaugen på Betonmast Boligbyggs prosjekt Snølia – korrekt utstyrt med hansker og briller.

Foto av fagarbeider med sag, hjelm, hansker og vernebriller
Hansker og briller på plass! Hans Yoan Krydsby er betongfagarbeider på Betonmast Boligbyggs prosjekt Snølia.