Nyheter Betonmast Romerike

Betonmast bygger Norges største barneskole på Fjellhamar

26. juni 2020

Betonmast Romerike har signert avtale med Lørenskog kommune om gjennomføring av den nye Fjellhamar skole. Skolen blir Norges største barneskole, og er den hittil største kontrakten for Betonmast. Avtalen er en totalentreprise i partnering med verdi på ca. 1,2 milliarder kroner ekskl. mva.

Den nye Fjellhamar skole blir Norges største barneskole, med plass til om lag 1200 elever fordelt på seks parallelle klasser fra 1. til 7. trinn og en base med plass til ca. 20 elever med nedsatt funksjonsevne. Skolebygget blir på cirka 18 000 m2.

I tillegg omfatter prosjektet oppføring av et idrettsbygg med to flerbrukshaller og svømmehall tilrettelagt for bruk både i undervisning, for lokalsamfunnet og konkurranser på høyt nivå. Under idrettsbygget som blir cirka 10 000 kvadratmeter stort, skal det bygges en parkeringskjeller med plass til om lag 80 biler.

Prosjektet omfatter også flotte uteområder som skal være til bruk både for skole, idrett og nærmiljø.

Fra venstre: Andreas Engebretsen (Prosjektsjef Betonmast Romerike), Svein Rennan (Daglig Leder Betonmast Romerike), Knut Edvard Helland (kommunaldirektør Lørenskog kommune), Steen Blach Sørensen (Prosjektleder Lørenskog kommune), Janicke Grønvold (Avdelingsleder Lørenskog kommune), Maiken Veium Schatvet (Ass. Prosjektleder Lørenskog kommune)

 

Positiv og spennende forprosjektfase

Prosjektet gjennomføres med samspill som samarbeidsform og en totalentreprise med partnering i bunnen. Forprosjektet med omfattende brukerinvolvering, tverrfaglig prosjektering, planlegging og kostnadsberegninger har pågått siden februar 2019.

– Prosjektgruppa har hatt en positiv, spennende og lærerik utviklingsfase, uttaler Svein Rennan, daglig leder i Betonmast Romerike. Prosjektets størrelse og kompleksitet tilsier en omfattende og krevende prosess, men vi har jobbet meget godt og tett sammen med byggherre, arkitekt, rådgivere, landskapsarkitekt og tekniske entreprenører. Og til tross for korona-situasjonen de seneste måneder, har samspillsgruppa vært fokusert og lykkes med å få gjennomført gode tverrfaglige prosesser innenfor tidsrammen. Med det grundige forarbeidet som nå er gjort gleder vi oss enormt til å ta fatt på gjennomføringen av dette fantastisk flotte prosjektet, sier Rennan.

– Som en lokal entreprenør på Romerike, er vi meget stolte av å ha fått oppdraget med å realisere dette fremtidsrettede og viktige prosjektet som vil være med på å vitalisere området og gi nærmiljøet nye muligheter for ulike aktiviteter. Vi er ydmyke ovenfor det ansvaret vi har fått, og tar fatt på dette spennende oppdraget med respekt, avslutter Rennan.

Fra venstre: Svein Rennan (Daglig Leder Betonmast Romerike), Knut Edvard Helland (kommunaldirektør Lørenskog kommune)

Fornøyd konsernsjef

– Dette er Betonmasts hittil største prosjekt, og det er klart jeg er stolt, sier en fornøyd konsernsjef i Betonmast, Jørgen Evensen. Jeg vil berømme våre medarbeidere for innsatsen med å få realisert dette store og komplekse prosjektet. Atter en gang viser våre medarbeidere at Betonmast innehar utvikling- og samspillskompetanse på høyt nivå.

– Vi mener at samarbeid og samspill kommer alle parter til gode og gir best mulig sluttresultat, både med tanke på løsninger, funksjonalitet og økonomi, avslutter Evensen.

– Dette er det største byggeprosjektet i Lørenskog siden Lørenskog hus, forteller ordfører i Lørenskog kommune, Ragnhild Bergheim.

– Skolen, idrettsanleggene, undergangen under jernbanen og uteområdene vil gi et enormt løft for Fjellhamar og Lørenskog. Jeg gleder meg veldig til å følge dette prosjektet videre, sier ordføreren.

Prosjektet starter opp allerede i sommer, og skolen skal stå klar til å ta imot elevene i januar 2023.