Nyheter Betonmast Røsand

Betonmast bygger kulturhus og svømmehall for Aukra kommune

4. desember 2019

Betonmast Røsand har sammen med Asplan Viak vunnet konkurransen om å bygge nytt kulturhus og svømmehall for Aukra kommune. Prosjektet skal nå i en samspillfase knas videre sammen med byggherre. Forventet kontraktsum etter endt samspill er ca 186 millioner kroner ekskl. mva. Gjennomføringsfasen vil bli utført som en totalentreprise der oppstart/gjennomføring er avhengig av omforent forprosjekt.

 

Svømmebassenget er dimensjonert for treningsbasseng med 25 meters lengde og 6 baner. Illustrasjon: Asplan Viak

 

Prosjektet er en design-priskonkurranse der Betonmast Røsand sammen med Asplan Viak har stått for design og utforming.

Det nye kulturhuset på Aukra skal inneholde blant annet 25 meter svømmebasseng, bibliotek, aktivitetsrom, kontor, festsal osv. Prosjektet har fått navnet «Torget» og skal være en bygg for alle i Aukra kommune, både på dag og kveldstid.

– Sammen med Asplan Viak har vi funnet fram til gjennomtenkte løsninger og funksjonelle arealer tilpasset de mange ulike aktivitetene og funksjonene kulturhuset skal romme. Dette blir et fremtidsrettet og fleksibelt bygg til glede for alle innbyggere i Aukra kommune, sier Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand.

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad i Aukra kommune sammen med Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand.

 

Blant annet er plassering av de ulike aktivitetene, fellesarealer og uteområder nøye gjennomtenkt, slik at anlegget kan utnyttes funksjonelt sone for sone og i integrasjon med hverandre. Bygget er totalt ca 4700 m2 med tilhørende utearealer.

Lesesone og intern kobling. Fellesarealene har en viktig rolle både funksjonelt og sosialt. Flere aktivitetsarealer er samlet under et tak og er plassert tett på hverandre og skal være i bruk samtidig. Illustrasjon: Asplan Viak

 

– Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand. Vi har et langt og godt samarbeid med denne kunden gjennom flere større prosjekter, sist Julsundet skole og Gossen barne og ungdomsskole.  Vi ser virkelig frem til det videre arbeidet med prosjektet og gleder oss til å fortsette samarbeidet med Aukra kommune og øvrige rådgivere i prosjektet, avslutter Røsand.

Konkurransen ble vunnet i oktober 2019, og avtalen ble signert 3. desember.  Forventet byggestart er sommeren 2020, og innbyggerne kan forvente å ta kulturhuset i bruk våren 2022.

Møteplassen – Perspektiv mot resepsjon, hovedinngang og bibliotek. Fellesarealene har en viktig rolle både funksjonelt og sosialt. Flere aktivitetsarealer er samlet under et tak og er plassert tett på hverandre og skal være i bruk samtidig. Illustrasjon: Asplan Viak