Nyheter Betonmast Røsand

Bygger Nesset helsesenter i massivtre på Eidsvåg ved Molde

19. november 2019

Betonmast Røsand har vunnet kontrakten om å bygge nye Nesset Helsesenter på Eidsvåg for Nesset kommune. Bygget oppføres i massivtre, og kontraktsverdien er på om lag 96 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdragsgiver er Nesset kommune, som fra 1. januar en del av Molde kommune. Etter kontraktsinngåelse vil det pågå en samspillsperiode frem til byggestart våren 2020.

– Vi i Betonmast Røsand har god erfaring med slike samspill- og utviklingskontrakter og ser virkelig frem til å optimalisere prosjektet med byggherre og involverte rådgivere, uttaler Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand.

Helsesenteret oppføres med massivtre som hovedbærekonstruksjon. Bygget er på ca 3100 m2 og bygges inntil eksisterende kommunehus. Nåværende bygg for helsetjenester skal rives. Grunnforholdene er utfordrende, og innebærer blant annet peling. Det må i tillegg gjøres sikringstiltak i forhold til en elv som renner forbi, samt fremtidig havnivå. Det nye helsehuset skal inneholde dagsenter, legesenter, omsorgsboliger, tannlegetjenester og base for hjemmetjenesten. Prosjektet omfatter også etablering av et uteområde i forbindelse med helsehuset.

Nesset helsesenter Illustrasjon/modell av et bygg i tre etasjer med trefasade
Illustrasjon/modell: COWI

– Dette viser nok en gang at våre dyktige medarbeidere er godt kvalifiserte og får frem gode prosjekter til beste for alle parter, uttaler Jørgen Evensen, administrerende direktør i Betonmast

Foto av to personer som tar hverandre i hendene
Fra kontraktsignering, her ved Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand (f.v) og Anne Grete Klokset, rådmann i Nesset kommune. Nå venter en samspillsperiode der prosjektet optimaliseres sammen med alle involverte aktører.

Byggestart vil være over påske 2020, med ferdigstillelse i siste halvdel av 2021.