Nyheter Betonmast Østfold

Rehabiliterer tidligere sykehus til helsehus

12. november 2019

Betonmast Østfold har inngått kontrakt med Askim kommune om rehabilitering av det tidligere sykehuset i Askim til et moderne helsehus. Kontrakten er en samspillsentreprise, med en verdi på 197 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi har vært gjennom en veldig god utviklingsfase, der vi i samspill med byggherre har utviklet et flott og moderne helsehus. Nå gleder vi oss til å komme i gang med jobben, sier Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold.

Prosjektet innebærer bl.a. store endringer i planløsningene i det eksisterende bygget, som er på 7200 m2 BTA. Vinduene i bygget skiftes ut, men fasaden i seg selv skal bevares.

– Askim kommune ser frem til å få realisert denne ombyggingen og moderniseringen av gamle Askim sykehus. Dette blir et topp moderne Helsehus, som vil samle mange viktige helse- og spesialisthelsetjenester for nye Indre Østfold kommune og regionen ellers, sier Askims ordfører Thor Hals. Jeg ser frem til åpningen i 2021, og det tror jeg også befolkningen ser frem til, avslutter Hals.

Arbeidene tar til umiddelbart, og ferdigstillelse er i april 2021.

Tidligere Askim sykehus skal rehabiliteres til et moderne helsehus. Foto: Askim kommune