Nyheter Betonmast Østfold

Bygger om ankomstsenter i Råde for UDI

19. september 2019

Betonmast Østfold har signert kontrakt med UDI om rehabilitering og tilpasning av ankomstsenteret for asylsøkere i Råde. Kontrakten er en samspillsentreprise, og kontraktssummen på første del av utførelsen er på om lag 62 millioner kroner ekskl. mva.

– Det kjennes godt å endelig signere kontrakten om utførelsen, etter en lang utviklingsfase på om lag et år. Samarbeidet med UDI har vært bra, og nå er vi glade for å ha kommet i gang med prosjektet, sier Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold.

Portrettfoto av Lars Prangerød
Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold, er fornøyd med å ha signert kontrakten med UDI.|

Bygget var tidligere butikklokaler for Smart Club, og har de siste årene blitt benyttet som ankomstsenter for mottak av asylsøkere. Betonmast Østfold skal nå tilpasse bygget til et mer permanent ankomstsenter. Arbeidene innebærer i første omgang tilleggsisolering av tak og vegger, samt utskifting av ventilasjonsanlegg. I neste omgang skal lokalene innvendig tilrettelegges med mer egnede fasiliteter egnet for å drive med helse, informasjon og opplæring.

Riving er i gang, og første del av prosjektet ventes ferdigstilt i løpet av våren 2020.