Nyheter Betonmast Røsand

Bygger ny idrettshall, klatrehall og parkeringsanlegg for Volda Campus Arena

11. juli 2019

Betonmast Røsand skal bygge ny idrettshall, klatrehall, parkeringsanlegg og tilhørende areal for Volda Campus Arena. Kontrakten har en verdi på ca. 229 millioner kroner inkl. mva.

Det skal bygges omtrent 10.000 m2 nybygg som vil bestå av stor idrettshall med internasjonale mål for håndball og volleyball, tribuneanlegg, klatrehall og parkeringskjeller. I tillegg skal sidebygget inneholde garderober, tekniske rom, treningsrom og kontor/møteromfasiliteter.

– Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand. Vi har gjennom den innledende prosjekteringsfasen fått lagt et godt grunnlag for det videre samarbeidet, og partene har i denne perioden fått lagt føringer for godt samarbeid og løsninger i prosjektet. Vi ser virkelig frem til det videre arbeidet med prosjektet og gleder oss til å se det ferdige produktet som vil bli et symbolbygg i Volda.

Forventet byggestart er i august, og prosjektet skal stå ferdig i slutten av 2020.

Daglig leder i Betonmast Røsand, Eskild Røsand (t.v.) og styreleder i Volda Campus Arena AS, Arild Bakke, signerte avtalen 13. juni.