Nyheter Betonmast

Tre nye nøkkelpersoner til Betonmast

2. juli 2019

Betonmast har den siste tiden ansatt tre nøkkelpersoner i konsernet. Selskapet fikk i vår ny økonomidirektør og miljøsjef, og før sommeren blir det også kjent at konsernets nye juridiske direktør er på plass.

De siste månedene har økonomidirektør Karianne Børresen Moksnes og miljøsjef Siv Tallang-Vold startet opp i sine respektive stillinger. Nylig ble det klart at også advokat Line Herdal kommer til selskapet som juridisk direktør. Herdal begynner i sin nye jobb til høsten.

Administrerende direktør Jørgen Evensen er veldig fornøyd med rekrutteringene:

– I Siv, Karianne og Line har vi fått på plass tre svært dyktige fagpersoner, som hver og en tilfører Betonmast verdifull kompetanse. Samtidig er det svært gledelig å se at mange dyktige kvinner ønsker seg til Betonmast.

Karianne Børresen Moksnes startet i jobben som økonomidirektør i starten av mars. Hun kom fra stilling som CFO i Falck Redning AS, og har også erfaring fra byggherresiden blant annet fra Selvaag Eiendom.

– Jeg savnet å jobbe i et prosjektorientert selskap, sier Karianne. I tillegg visste jeg hvordan Betonmast snudde det som den gang het Selvaagbygg, nå Betonmast Boligbygg, til en svært lønnsom organisasjon. Etter å ha kjent på energien i Betonmast gjennom intervjurundene, ville jeg også være en del av det jeg opplevde som et selskap som brenner for det de jobber for.

Spennende miljøsatsing

– Betonmast har i flere år satset på miljø gjennom en dedikert miljøsjef og en gjennomarbeidet og seriøs miljøstrategi. Det var attraktivt for meg da jeg fikk tilbud om jobben, sier Siv Tallang-Vold, miljøsjefen som ble en del av Betonmast i april i år.

Siv kom til Betonmast fra AF Gruppen, der hun har vært prosjekteringsleder med fokus på BREEAM og miljø/bærekraft.

– Miljø og bærekraft har blitt en viktig del av konkurransebildet i byggebransjen, og mitt inntrykk var at Betonmast er langt fremme her. I tillegg er det selvsagt spennende å få være med på å påvirke prosjektene og byggherrene til å ta de riktige miljøvalgene allerede fra starten i prosjektene, sier Siv.

Ny advokat

Line Herdal har erfaring som advokat fra både byggherre- og entreprenørsiden, de siste åtte årene i Veidekke-konsernet.

– Min oppfatning er at Betonmast er proaktive når det gjelder det juridiske, og ser verdien av å lytte til advokatene på et grunnleggende nivå, før problemene oppstår. De gir det juridiske en viktig plass i det strategiske arbeidet, sier Line.

– For meg som er opptatt av å bedre rammebetingelsene for bygg- og anleggsvirksomheten og jobbe med jussen som en naturlig del gjennom hele prosjektet, var det svært positivt.

Alle de tre lederne trekker frem kulturen som en av grunnene til at Betonmast ble deres nye arbeidsgiver.

– Jeg opplever at Betonmasts ledelse brenner for det de har bygget opp, noe som gjenspeiles i medarbeiderne og gir en egen driv i konsernet, sier Karianne.

Hvordan skal dere bidra?

– Jus, økonomi og miljø kan ofte være tørt og vanskelig å omsette til praksis, sier Siv. Da skal vi oversette og foreslå konkrete løsninger, samtidig som vi forklarer hvorfor.

– Det skal være lav terskel for å ta kontakt og sparre med oss om stort og smått. Vi skal rett og slett gjøre hverdagen lettere for prosjektene, fastslår de tre.

Nye nøkkelpersoner i Betonmast. Fra venstre: Miljøsjef Siv Tallang-Vold, økonomidirektør Karianne Børresen Moksnes og juridisk direktør Line Herdal.