Nyheter Betonmast Østfold

Betonmast bygger ut Moer Sykehjem for Ås kommune

5. mars 2019

Betonmast Østfold  bygger 40 nye beboerrom ved Moer Sykehjem for Ås kommune. Bygget skal tilfredsstille kravene til BREEAM Very Good. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktssum på 173 millioner kroner ekskl. mva.

I tillegg til nybygg av de 40 beboerrommene, skal ny hovedinngang etableres og nødvendige ombygginger av eksisterende bygg utføres.

– Vi er godt fornøyd med å ha vunnet dette oppdraget for Ås kommune, uttaler Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold. Vi opplever en god dialog med kommunens representanter, og ser frem til det videre samarbeidet. I samarbeid med Ås kommune vil vi bygge et godt og hensiktsmessig bygg for sykehjemmets brukere og arbeidstakere, avslutter Prangerød.

Miljø

Prosjektet skal tilfredsstille kravene til BREEAM Very Good, uten at det skal gjennomføres en full sertifisering av nybygget. Energi til oppvarming skal komme fra eksisterende og nye energibrønner.

ILlustrasjon av toetasjers bygg i grønne omgivelser ILlustrasjon av toetasjers bygg i grønne omgivelser

 

I full drift

Moer sykehjem skal være i full drift i hele byggeperioden. Dette betyr at Betonmast Østfold må ta særskilt hensyn til at sykehjemmet må ha fri adkomst for ansatte, besøkende, ambulanser, varelevering, søppeltømming etc. i gjennomføringen av prosjektet.

– Ås kommune har stort behov for nye sykehjemsplasser, og vi gleder oss over at første byggetrinn i denne utvidelsen nå er i gang, sier enhetsleder i prosjektenheten, Jostein Ådalen. Vi er godt fornøyde med at Betonmast vant denne anbudskonkurransen, i sterk konkurranse med flere tilbydere, og ser frem til et godt samarbeid. Det blir et krevende prosjekt både for totalentreprenør og brukere av det eksisterende sykehjemmet, men sammen skal vi gjøre dette mest mulig optimalt for alle parter, avslutter Ådalen.

Prosjektet er allerede i gang, og avsluttes i januar 2021.