Nyheter Betonmast

Endrer navn til Betonmast

17. oktober 2018

BetonmastHæhres bygg- og eiendomsvirksomhet endrer navn til Betonmast. Navneendringen er en konsekvens av den vedtatte omorganiseringen av konsernet, annonsert i september.

Omorganiseringen innebar at den tidligere konsernmodellen skulle erstattes av en holdingstruktur, med to hovedvirksomheter, henholdsvis bygg & eiendom og anlegg. Bygg og eiendomsvirksomheten er nå vedtatt samlet under det kjente merkenavnet Betonmast.

– Målet med omorganiseringen er å bedre den samlede lønnsomheten til konsernet gjennom et forsterket fokus på våre respektive kjernevirksomheter. Da var det nærliggende å tenke i retning av en relansering av Betonmast-navnet, og jeg er derfor veldig fornøyd med at vi nå har landet på denne løsningen, sier Jørgen Evensen, administrerende direktør i Betonmast.

Betonmast Bygg ble etablert i 2006, og vokste raskt til å bli en betydelig entreprenør i det norske markedet. I 2017 fusjonerte Betonmast med Hæhre Isachsen Gruppen og dannet BetonmastHæhre.

BetonmastHæhres anleggsdivisjon vil i nærmeste fremtid kunngjøre navn og organisering av denne delen av konsernets virksomhet.

Det er igangsatt prosesser med å relansere logoer, hjemmeside og andre selskapsspesifikke kanaler for Betonmast. Tilsvarende prosesser vil igangsettes innen anlegg straks nødvendige beslutninger med hensyn på navn og organisering er vedtatt.

 

Om Betonmast:

Betonmast er en av Norges største byggentreprenører. Betonmast omfatter 13 selskaper fordelt over store deler av landet. I tillegg er konsernet tilstede i de svenske storbyene Stockholm, Göteborg og Malmö. Prosjektene til Betonmast inkluderer blant annet store og komplekse bolig- og næringsbygg, skoler, barnehager og aldershjem. Betonmast er en betydelig aktør innenfor bygging for det offentlige, og besitter spesialkompetanse på prosjektutvikling og samspillskontrakter. Betonmast driver også eiendomsutvikling i de områder hvor konsernet har etablert og driver entreprenørvirksomhet.

Betonmast er heleid av BetonmastHæhre.