Nyheter Betonmast Røsand

Betonmast bygger omsorgsboliger og dagsenter for Kristiansund kommune

23. august 2018

Betonmast Røsand skal bygge Rokilde omsorgsboliger og dagsenter for Kristiansund kommune. Kontrakten er en samspillsentreprise med en verdi på ca. 167 millioner kroner ekskl. mva.

Den eksisterende bebyggelsen skal rives ned til råbygg. Deretter skal bygget gjenreises og tilpasses dagens krav og standarder. I tillegg skal det opparbeides et godt uteområde og parkeringsfasiliteter.

Godt samarbeid med kommunen

– Vi har gjennom flere prosjekter for Kristiansund kommune, sist Karihola barnehage og Nordlandet barnehage, etablert et veldig godt samarbeid med kommunen. Det vil vi dyrke videre også i dette prosjektet. Vi ser frem til å komme i gang med byggingen av et tidsriktig helsebygg i Kristiansund, sier Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand.

Tilrettelegges for demente

Rokilde omsorgsboliger og dagsenter var sykehjem frem til årsskiftet 2016/17. Dette skal nå ombygges/totalrenoveres til omsorgsboliger, dagsenter og administrasjon. Det skal bygges 38 boenheter, i tillegg til et dagsenter for 32 brukere og ansatte. Prosjektet skal tilrettelegges for demente både innomhus og utomhus, og har ambisjoner om å ta i bruk det nyeste innen velferdsteknologi.

Betonmast Røsand vant konkurransen i våres, og kontrakten ble signert før sommeren. Partene har startet en samspillsfase som vil pågå frem til oktober. Byggingen forventes igangsatt i løpet av fjerde kvartal, og vil pågå til sommeren 2020. Prosjektet vil gjennomføres i totalentreprise etter endt samspill.

Bilde: Betonmast har et godt samarbeid med Kristiansund kommune. Nå skal de bygge Rokilde omsorgsboliger og dagsenter. Illustrasjon: Kristiansund kommune