Nyheter Betonmast Telemark

Betonmast Telemark bygger om Lietorvet Handelssenter i Skien

14. august 2018

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Lietorvet Eiendom AS om ombygging av Lietorvet handelssenter i Skien. Kontrakten er en samspillsentreprise på 31,6 MNOK ekskl. mva.

Kontrakten omfatter prosjektering og ombygging av handelssenteret hvor arbeidene deles i flere faser. Fase 1 omfatter nye lokaler for Meny, Vinmonopolet og Posten, samt nytt inngangsparti, varemottak og deler av fellesarealer i plan 1. Fase 2 omfatter ombygging og modernisering av resterende arealer i plan 1 og deler av fellesarealer i plan 2 i tillegg til modernisering av fasade.

Full drift under arbeidene

Det er full drift i handelssenteret mens arbeidene pågår. Et godt samspill mellom Betonmast, byggherren og butikkene på senteret er avgjørende for å opprettholde både servicenivået på senteret og den strenge fremdriften, slik at butikkene som bygges om har kort stengetid.

– Det er utrolig gøy å få tillit til å gjennomføre slike omfattende ombyggingsarbeider samtidig som det er full drift i handelssenteret, uttaler Per-Erik Skoglund, daglig leder i Betonmast Telemark. Det stiller store krav til oss som entreprenør om informasjon til butikkdriverne og ivaretakelse av sikkerhet, støy og støv slik at handelen er en trygg og god opplevelse også under ombyggingsarbeidene. Vi har jobbet sammen med byggherren med dette prosjektet i en tid og også planlagt sammen med leietakere for sammen å skape de beste vilkårene for prosjektet. Samspillet med Lietorvet Eiendom AS fungerer veldig godt i denne hektiske ombyggingsfasen og lover bra for de neste fasene av prosjektet.

Illustrasjon av bygg og inngangsparti med gangvei

Bilde: Full drift på Lietorvet handelssenter under byggingen stiller store krav til samarbeid og informasjon for ivaretakelse av sikkerhet, støv og støy. Ill.: AMB Arkitekter. 

Skanning og modellering

– For å sikre best mulig beslutningsgrunnlag, har vi skannet eksisterende bygningsmasse innvendig og utvendig, samt modellert den nye løsningen og dermed fått integrert eksisterende bygning inn i den nye løsningen. Dette har bidratt til en mer effektiv prosjektering og tryggere gjennomføring. Å bygge om et av de eldste og mest sentrale kjøpesentrene i byen til å fremstå som et moderne senter, gjør at vi føler at vi bidrar til å skape et mer levende sentrum, avslutter Skoglund.

Prosjektet er godt i gang, byggestart var april 2018, og fase 1 skal stå klart til nyåpning av Meny i slutten av august. Hele prosjektet forventes å være ferdig i februar 2019.