Nyheter Betonmast Romerike

Betonmast-prosjekt hedret med pris

23. mars 2018

Betonmasts prosjekt Bråtejordet skole ble torsdag 22. mars tildelt Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris for 2018. Prisen ble overrakt arkitektfirmaet White av ordfører Ole Jacob Flæten under Lillestrømkonferansen den 22. mars.

Betonmast Romerike var totalentreprenør på Bråtejordet skole.

Høye krav

Skolebygget har en karakteristisk arkitektur, blant annet et spesielt utformet tak med mye vekslende takvinkler, samt en fasade som hovedsakelig består av kobberkledning og store glassflater. Dette stilte høye krav til bygningsmessige løsninger og detaljer for å kunne forene det arkitektoniske med det funksjonelle, praktiske og gjennomførbare. I tillegg har dette bygget omfattende tekniske anlegg, noe som var svært krevende å få prosjektert og utført innenfor den tidsrammen prosjektet hadde til rådighet.

Godt samarbeid med kommunen

– Vi er selvsagt svært stolte over å ha bidratt til at Bråtejordet skole mottar denne utmerkelsen, uttaler Stein Erik Pedersen, daglig leder i Betonmast Romerike. Pedersen ønsker også å gi en honnør til byggherren, Skedsmo kommune.

– Samarbeidet med Skedsmo kommune var godt. Som byggherre var kommunen tett på og stilte krav til oss som entreprenør. Det var derfor et givende og lærerikt prosjekt, avslutter Pedersen.

Foto: Ivan Brodey