Nyheter Betonmast Boligbygg

Betonmast Selvaagbygg endrer navn til Betonmast Boligbygg

2. oktober 2017

Betonmast Selvaagbygg er en velrennomert og tradisjonsrik boligbygger, som for seks år siden ble en del av Betonmastkonsernet. Nå har tiden kommet for å endre navn.

– Det er naturlig for oss å endre navn til det vi driver med, uttaler Frode Antonsen, administrerende direktør i Betonmast Boligbygg. – Vi bygger boliger, og som en del av Betonmast-konsernet, falt det naturlig at det nye navnet ble Betonmast Boligbygg.

Prosjektering til bygging

Betonmast Boligbygg tar seg av hele byggeprosessen fra regulering til produksjon. Senest sist uke vant selskapet en kontrakt på 380 leiligheter for Selvaag Bolig i prosjektet Vinterportalen. Kontrakten omfatter hele prosjektets løp, fra utvikling til bygging.

Selskapets strategi er å være landets beste boligutvikler og ha landets mest effektive boligproduksjonsapparat. Utvikling og prosjektering skjer ved hjelp av en egen prosjekteringsavdeling med 22 arkitekter, landskapsarkitekter, bygningsfysikere og konstruksjonsingeniører. Produksjonsapparatet består av 180 fast ansatte medarbeidere.

Egne håndverkere

– For å sikre høy kvalitet i boligproduksjonen, har vi stor tro på å bruke egne håndverkere innen de tradisjonelle betong- og tømrerfagene, forteller Antonsen. Hittil i 2017 har Betonmast Boligbygg ansatt hele 32 håndverkere.

I tillegg har selskapet den siste tiden fått åtte ivrige lærlinger i produksjonen, og seks nyutdannede prosjektingeniører som kommer rett fra fagskole, høgskole eller mastergradstudier.

– Vi er inne i en meget god periode, sier Peter Sandrup, leder for divisjon Bygg i Betonmast. Betonmast Boligbygg skal fortsette å levere boliger med den samme kvaliteten som alltid. Nå gleder vi oss til fortsettelsen, avslutter Sandrup.

Navneendringen trer i kraft fra 1. oktober 2017.