Nyheter Betonmast Romerike

Betonmast bygger ut Smestad skole

22. september 2017

Betonmast Romerike har signert avtale med Rælingen kommune om prosjektering og bygging av Smestad skole. Skolen, som skal stå klar til skolestart 2019, gjennomføres som en totalentreprise på 88 MNOK.

Smestad skole

Kontrakten omfatter utvidelse av Smestad skole i Rælingen kommune, der kapasiteten skal økes til 530 elever. Det skal etableres nye fellesarealer for undervisning, der lærere og elever kan samhandle på en mer utradisjonell måte for å imøtekomme nye og ulike læringsbehov blant elevene. Skolen vil få en helt ny gymsal som også tilrettelegges for kulturelle aktiviteter, noe som vil gi verdi til lokalmiljøet utenfor skoletiden. Skolens uteområde vil få et realt løft.

– Vi er svært glade for dette prosjektet, og vil bruke vår solide erfaring med skoleprosjekter for å sikre en god gjennomføring, i tett samarbeid med byggherre og brukere, sier daglig leder Stein Erik Pedersen i Betonmast Romerike.

Ferdig til skolestart 2019

Byggestart er planlagt fra nyåret og hele prosjektet skal ferdigstilles til skolestart 2019. Både kommunen og entreprenør vil ha miljø som en tydelig prioritet i planlegging og gjennomføring av prosjektet.