Nyheter Betonmast Telemark

Betonmast bygger Klosterøya Vest og Notodden barne- og ungdomsskole

22. august 2017

Betonmast Telemark har signert kontrakt om bygging av Klosterøya Vest BTR 3 samt rehabilitering av Notodden barne- og ungdomsskole. Kontraktene er totalentrepriser på henholdsvis 133 MNOK og 102 MNOK.

Klosterøya Vest

Klosterøya Vest BTR 3 består av bygging av 47 nye leiligheter på Klosterøya i Skien. Leilighetene vil hovedsakelig være tre- og fireroms leiligheter på totalt 4.700 m2 BRA. Det vil også bygges 67 parkeringsplasser i garasjeanlegg, samt opparbeides et fellesareal utformet som et torg.

Bygningene vil med sin plassering og utforming være tilpasset «Fremtidens byer» med sin nære tilknytning til alle byens sentrumsfunksjoner, sammen med de bærekraftige og miljøeffektive byggetekniske løsningene som er valgt.

Notodden barne- og ungdomsskole

Notodden barne- og ungdomsskole på Sætre i Notodden skal rehabiliteres og få et nytt tilbygg. Hovedetasjene på 6.000 m2 skal rehabiliteres, mens kjelleretasjen vil bli delvis rehabilitert. Det vil også bli bygget et nytt tilbygg på 1.450 m2.

– Vi er meget fornøyd med å signere to store nye kontrakter i Telemark. Vi er veldig glad for tilliten vi får og bekreftelsen på at vi er konkurransedyktige. Med disse prosjektene befester vi ytterligere vår posisjon som en av de ledende entreprenørene i Telemark, uttaler Bjørn Anker, daglig leder i Betonmast Telemark.

Arbeidene på Notodden barne- og ungdomsskole startet opp i slutten av juni med ferdigstillelse i mai 2019. Oppstart av arbeidene på Klosterøya Vest BTR 3 startet opp 15. august 2017 med ferdigstillelse høsten 2019.

Bilde: Kontraktsignering for Notodden barne- og ungdomsskole. F.v.: rådmann Svein Aannestad og daglig leder i Betonmast Telemark, Bjørn Anker