Nyheter Betonmast Røsand

Betonmast skal bygge ny barnehage for Kristiansund kommune

1. juni 2017

Miljøfokus

Betonmast Røsand, et selskap i Betonmast-konsernet, har signert avtale om bygging av ny barnehage. Kontrakten er en totalentreprise på 95 MNOK. Den nye barnehagen vil ha miljøfokus, og skal bygges i massivtre som hovedkonstruksjon.

Betonmast Røsand vant konkurransen om kontrakten våren 2017. Da startet en vellykket utviklingsfase, der partene har jobbet sammen om å finne de beste løsningene. Nå er utviklingsfasen ferdig, og prosjektet vil nå gjennomføres i totalentreprise. Kontrakten ble signert tirsdag 16. mai.

Kontrakten består av rivning av eksisterende bygg, bygging av nytt barnehagebygg, opparbeiding av uteområdene og nye parkeringsfasiliteter. Barnehagen vil få åtte avdelinger, fordelt på små barn og store barn.

Fremdrift

Detaljprosjekteringen har startet, og byggestart er juli 2017 med ferdigstillelse august 2018.