Nyheter Betonmast Røsand

Ørland Sparebank Arena kontrakt til Betonmast Røsand

22. mai 2017

Betonmast Røsand har signert kontrakt med Ørland kommune om bygging av den nye idrettshallen Ørland Sparebank Arena. Kontrakten har en verdi på ca. 105 MNOK inkl. mva.

Ørland Sparebank Arena

Den nye idrettshallen blir på hele 7.000 m2, og vil bestå av en idrettshall med tre håndballbaner i tillegg til et sidebygg som skal ha garderober, teknisk rom, treningsrom og møteromsfasiliteter.

Fra utviklingsfase til totalentreprise

Betonmast Røsand vant konkurransen våren 2017. Da startet en vellykket utviklingsfase, der partene har jobbet sammen om å finne de beste løsningene. Nå er utviklingsfasen ferdig og prosjektet vil gjennomføres i en totalentreprise.

– Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven. Gjennom utviklingsfasen har vi fått lagt et godt grunnlag for det videre samarbeidet. Partene har i denne perioden fått til gode løsninger til det beste for prosjektet. Vi ser frem til det videre arbeidet med prosjektet og det gode samarbeidet med Ørland kommune, sier Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand.

Kontrakten ble signert 15. mai. Planlagt byggestart er juli 2017 og ferdigstillelse juni 2018.

Bilde: Fra venstre Stian Leithe, Jon Foss, Eskild Røsand og Svein Arne Strand