Nyheter Betonmast Romerike

Betonmast bygger for Ferd Eiendom

15. mai 2017

Samspillsentreprise

Betonmast har signert kontrakt med Ferd Eiendom om bygging av Østensjøveien 16 på Bryn i Oslo. Kontrakten er en samspillsentreprise på ca. 233 MNOK.

Nytt, flott og tidsriktig kontorbygg

Prosjektet omfatter rivning av det eksisterende bygget på tomten, detaljprosjektering og bygging av et nytt, flott og tidsriktig kontorbygg på 12.000 m2. I tillegg til kontorer kommer det også en gatekafé i første etasje.

BREEAM-sertifisering

Bygget vil ha spennende arkitektur og miljøvennlige løsninger. Det skal BREEAM sertifiseres «very good». Eiendommen ligger sentralt plassert nær kollektivknutepunktene både på Brynseng og Helsfyr, og med kort vei til Bryn jernbanestasjon.

Ferdigstilling i 2019

Arbeidene med å rive eksisterende bygg er i gang, og prosjektet skal ferdigstilles i andre kvartal 2019.

Bilde: Bak fra venstre Kristian Tenold, Prosjektleder Betonmast, Lennart Christian Olrik, Byggeleder Oslo Prosjektadministrasjon og Svein Rennan, Teknisk sjef Betonmast Romerike
Foran: fra venstre: Stein Erik Pedersen, Daglig leder Betonmast Romerike og Thorbjørn Barrett Sele, Prosjektsjef Ferd Eiendom