Betonmast Bergen

Betonmast Bergen er blant de største byggentreprenørene i Bergensområdet, og driver primært med nybygg av nærings- og boligprosjekter. De siste årene har selskapet satt i gang flere store prosjekter innen næring, bolig og idrett. Et av Betonmasts nye prosjekter er konferansehotellet like ved den nye hovedterminalen til Bergen Lufthavn Flesland.

Betonmast Bergen ble startet opp i 2008, og har de siste årene hatt en kraftig vekst. Medarbeiderne har solid tverrfaglig kompetanse og erfaring fra ulike deler av entreprenørbransjen.


Gjennomføring av oppdrag

Mange av selskapets prosjekter gjennomføres i samspillsentrepriser, mens resten er ordinære totalentrepriser. De fleste av prosjektene er et resultat av et tett og åpent samarbeid med kunden, også i utviklingsfasen. Gjennom god dialog og gjensidig forståelse strekker vi oss langt for å oppnå et godt samarbeid med alle involverte aktører i prosjektet. Byggene skal alltid imøtekomme kundens forventninger, både i form av kvalitet, tidsrammer og til avtalt pris.


Kontaktinformasjon

Betonmast Bergen

Besøksadresse

Fjøsangerveien 50
5059 Bergen

Postadresse

Fjøsangerveien 50
5059 Bergen

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: bergen@betonmast.no

Org.nr.: 992 951 532

Fakturainformasjon


Betonmast Bergen

Fjøsangerveien 50
5059 Bergen

+47 22 17 54 80