Prosjektdetaljer
Kunde Trondheim kommune
Adresse Gamle Oslovei 29, 7020 Trondheim
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Generalunderentreprise
Kontraktssum 11 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Tom Utvik

Prosjektet er en total rehabilitering av eksisterende bygg og ett nytt tilbygg.

Totalt omfatter prosjektet ca. 554 m2 rehabilitering av eksisterende barnehage og 67 m2 tilbygg, i tillegg til rundt 1.000 m2 utomhusarbeider.

Prosjektet er en generalentreprise på ca. 11 MNOK.