Prosjektdetaljer
Kunde Trondheim kommune v/ Trondheim Eiendom
Adresse Torvmyra 4, 7091 Tiller
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 18 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Tom Utvik

Prosjektet bestod av et tilbygg på ca. 560 m2 med teknisk kjeller under deler av tilbygget, totalt ca. 680 m2.

Tilbygget rommer basearealer for to trinn med fellesrom og grupperom. I tillegg er eksisterende bygg ombygget for å løse arealbehovet for lærerarbeidsplasser og bedre garderobeforholdene for elevene. Totalt ombyggingsareal er ca 800 m2.

Planløsningen er utformet for å gi lokalene gode dagslysforhold og god kontakt med utearealer og interne fellesarealer. Inngangspartier og fellesarealer tilbyr et variert spekter av større og mindre sosiale møte- og pauseplasser. I størrelse og form relaterer anlegget seg til eksisterende skolebygg. Fremtredende elementer er kraftige limtrekonstruksjoner og utvendig, beiset trekledning, med innslag av aluminiumskonstruksjoner i ytterdører.

Kontrakten er en totalentreprise på ca. 16 MNOK